KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Değerli GÜNCE Kullanıcısı,
Güncepro Yazılım Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi (“Güncepro”) olarak GÜNCE ismi verilmiş olan ve internet sitemiz ya da mobil uygulamamız aracılığıyla erişebileceğiniz Avukatlık Bürosu Otomasyon ve Kaynak Yönetimi yazılımının bulut uygulaması (“ GÜNCE”) ile ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederiz.
Güncepro olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda, GÜNCE hesabı oluşturmanız ve Günce’yi kullanımlarınız aracılığıyla işlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizi veri sorumlusu olarak bilgilendirmek isteriz.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Veri, hesap oluştururken bize iletebileceğiniz ad-soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, (varsa) kayıtlı elektronik posta adresiniz, firma/kurum bilgileriniz, hesap oluşturmanız halinde size özel oluşturulacak kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz (bilgi işlem verileriniz), hizmetlere ilişkin talep ve mesajlarınız, GÜNCE’ye ilişkin geri bildirimleriniz, GÜNCE kullanımınıza ilişkin (kapasite kullanım, kullanım istatistikleriniz vb.) bilgileriniz gibi özel nitelikli olmayan kişisel verilerinizi kapsamaktadır.
Ayrıca, deneme üyeliği süresinin sonunda GÜNCE’yi kullanmaya devam etmek istemeniz halinde tercih edeceğiniz üyelik paketi kapsamında GÜNCE hizmetlerine erişim yetkileriniz, fatura adresiniz ve kredi kartı bilgileriniz gibi finans ve müşteri işlem verileriniz de bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenecektir.
İnternet sitemiz ya da diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez politikamıza
bakabilirsiniz. Şimdiden belirtebiliriz ki çerez politikamız uyarınca, yalnızca internet sitemizi ziyaret deneyimizin ihtiyaçlarınızı karşılaması amacıyla çok sınırlı çerez türleri kullanılmaktadır. Ziyaretiniz sırasında, internet tarayıcınızın dili, bulunduğunuz saat dilimi, sayfalarımızda geçirilen süre ve arama motoru optimizasyon bilgileri vb. bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgiler aracılığıyla kimliğinizi belirleyebilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle, bizimle iletişime geçmediğiniz sürece herhangi bir kişisel verinizin işlenmeyeceğini temin ederiz. Ayrıca, hesap oluşturmanız durumunda ve Günce’yi kullanmaya başlamanız durumunda da uygulama içerisinde farklı çerezlerin kullanılabilmesi de mümkündür. Uygulama içerisinde kullanılabilecek çerezler için ise, uygulama içi çerez politikamıza bakmanızı öneririz. Uygulama içerisinde Günce’nin size daha iyi hizmet verebilmesi için kullanıcı adınızla eşleşebilecek ek veriler kullanılabilir ve buna kişisel verileriniz de dahil olabilir. Bu çerçevede, uygulama içi çerez politikamız izin verdiği sürece işlenebilecek kişisel verileriniz de bu Aydınlatma Metni kapsamında değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen hukuki sebepler ve ilgili amaçlar için gerekli olduğu ölçüde açık rızanıza ihtiyaç bulunmadan işlenebilecektir:

 • Kanun m. 5/2 (c) düzenlemesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak,
  • Günce hesabı ve üyeliğinizin oluşturulması ve tercih edilen paket türüne göre GÜNCE özelliklerine erişim yetkilerinin tanımlanması,
  • Deneme süresi sonunda GÜNCE’yi kullanmaya devam etmek istemeniz durumunda GÜNCE ürün ve hizmetlerine ilişkin fatura/fiş düzenlenmesi, ödemelerin belirteceğiniz ödeme araçlarından tahsili, satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme öncesi ve sözleşmeye ilişkin bilgilendirmelerin iletişim adreslerinize iletilebilmesi,
  • Sizlere cevap verilebilmemiz, GÜNCE kullanımınız sırasında teknik destek talepleriniz ve yetkilendirmeniz çerçevesinde gerekli müdahalelerde bulunulabilmesi, gerekli durumlarda uzaktan erişim sağlanması ve
  • GÜNCE Uygulaması Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki diğer yükümlülüklerimizin ifası, sözleşmeye ve GÜNCE kullanım şartlarına ilişkin güncellemelerin ve bildirimlerin yapılması,
 • Kanun m. 5/2 (ç) düzenlemesi uyarınca “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
  • GÜNCE’ye erişim bilgilerinizin ve finans ile müşteri işlem verilerinizin ilgili mevzuat kapsamında gerekli olduğu ölçüde saklanması, kişisel verilerinizin yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda belirli sürelerle saklanmak üzere hizmet aldığımız üçüncü kişi arşiv şirketlerine aktarılması,
  • İnternet üzerinden satış sözleşmesinin kurulması ve ifası ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanması,
 • Kanun m. 5/2 (e) düzenlemesi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak,
  • GÜNCE Uygulaması Hizmet Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinizin takibi, denetlenmesi ve gerekli bildirimlerde bulunulması,
  • Hukuki ya da idari bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması, bu kapsamda sözleşme süresince elde edilen ve bir mevzuatça açıkça saklanma zorunluluğu bulunmayan diğer bilgilerin de uyuşmazlık halinde kullanılabilmesi amacıyla saklanması,
 • Kanun m. 5/2 (f) düzenlemesi uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek ve aleyhinize hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde, Güncepro olarak avukatlık mesleğinin gelişimini sağlayabilmek, daha iyi hizmet üretebilmek, kurumlaşma sürecini sağlıklı yönetebilmek hedefleriyle geliştirdiğimiz GÜNCE’nin ve bu kapsamda sizlere sunmayı hedeflediğimiz hizmetlerimizin en etkin şekilde gerçekleşebilmesi için, “meşru menfaatimiz” kapsamında,
  • GÜNCE ile ilgili olmayan diğer tüm iletişim talepleriniz ve mesajlarınız açısından sizlere cevap verilmesi,
  • İletişim taleplerinizin ve mesajlarınıza doğru ve zamanında cevap verilmesini temin etmek, hizmetlerimizin mevzuata ve Güncepro standartlarına uygunluğunun denetlenmesi için gerekli görevlendirmelerin yapılabilmesi,
  • Geri bildirimlerinizin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, bu analizler sonucunda elde edilen anonim verilerin siz müşterilerimize verilecek hizmetlerimizin iyileştirilmesi, GÜNCE’nin taleplerinizi daha iyi karşılayabilecek şekilde sürekli geliştirilmesi, yeni ürün ve hizmetler geliştirilebilmesi, istatistiki raporlar üretilmesi, sektörel analizler yapılması, Güncepro’nun mülkiyetinde ve tasarrufunda olacak analiz çıktıları ve raporlamalar elde edilmesi ve ücret politikalarımızın belirlenmesi için kullanılması,
  • İş sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, yatırım ve pazarlamaya ilişkin etkili kararların alınabilmesi için finans verilerinin değerlendirilmesi ve analiz edilmesi, paket tercihlerinin değerlendirilmesi, ücret politikalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • İş ilişkilerimiz, ürün ve hizmetlerimizin kalitesi, yetkinliği, güvenilirliği, hukuka ve Güncepro politikalarına uygunluğuna ilişkin gerçekleştirilebilecek hukuki ya da idari denetim çalışmalarının yapılması,
  • Bilgi ve kayıtlarımızın saklanması için hizmet alabileceğimiz üçüncü kişi arşiv şirketlerine aktarılması.
Ayrıca, mobil uygulamamız aracılığıyla mobil cihazınızdan izin vermeniz halinde kamera ve fotoğraflarınıza erişimimiz ve lokasyon bilgilerinizi elde etmemiz de mümkün olabilir. Bunlar için Kanun m. 5/1 uyarınca açık rızanıza ihtiyaç duyuyoruz. Bu kapsamda mobil cihazınız üzerinden verebileceğiniz izinleri de her zaman geri alabileceğinizi hatırlatırız.

Son olarak, GÜNCE hakkındaki gelişmeler ve Güncepro’ın ürün ve hizmetleri hakkında bilgi almak istemeniz durumunda, iletişim verileriniz ve adınız-soyadınız, Kanun m. 5/1 düzenlemesi uyarınca açık rızanıza dayanarak, Güncepro’dan tanıtım ve pazarlama amaçlı elektronik ileti almayı kabul etmeniz halinde ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde basılı iletişim materyalleri hazırlamak ve iletmek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a uygun çerçevede ticari elektronik ileti göndermek dahil pazarlama iletişimi yapmak, tanıtım ve haber bültenleri göndermek, hukuk ve yazılım dünyasındaki güncel gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmek amaçlarıyla da şirketimiz tarafından işlenebilecektir.


Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?
Yukarıda belirtilen işleme amaçlarımızı yerine getirebilmek için gerekli olması halinde ve yalnızca ilgili amaçlar için gerekli olduğu ölçüde kişisel verileriniz;
 1. grup içi kararların alınabilmesi ve destek talepleri için Güncepro’nun dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde yer alan diğer şirketlerle,
 2. yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için bir destek veya hizmet alınması gerektiği zaman hizmet / destek / danışmanlık alınan üçüncü kişi ve diğer firmalarla (örneğin Günce Uygulaması Hizmet Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’nda tanımlanan veri merkezi ve diğer hosting/yer sağlayıcı firmalar, yazılım teknik destek ve bakım hizmetleri sunan firmalar, yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları, elektronik ticaret şirketleri, kampanya ve ticari elektronik ileti bildirimlerine ilişkin teknoloji şirketleri, mali müşavir ve bağımsız denetim firmaları, avukatlar, arşivleme veya IT/bilgi teknoloji firmaları, CRM analistleri ve CRM firmalarıyla)
 3. hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir.
Kişisel Verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.


Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?
Kişisel verilerinizi, iletişim kanallarımız (internet sitemiz, telefon numaramız ve e-posta adresimiz) aracılığıyla doğrudan sizden elde ediyoruz. Talebinizi daha iyi anlayabilmek ve sözleşme süreçlerinizi iyileştirmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz ya da ihtiyaçlarınız çerçevesinde bu bilgiler doğrudan sizin tarafınızdan da otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak bize iletilebilir. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
Kanun uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.
Güncepro olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan haklarımız ve yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

Kişisel verilerinize ilişkin tüm sorularınız ve tüm talepleriniz için bizimle aşağıda bulunan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz:
Güncepro Yazılım Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi
Kore Şehitleri Cad. No:32 Daire:2
Zincirlikuyu, İstanbul
Tel: 0(212) 274 70 00
E-posta: [email protected]